Nạp tiền & Rút tiền

Cấp vốn liền mạch cho tài khoản XLbre của bạn

Nạp tiền dễ dàng, rút tiền tự tin

Giao dịch nhanh chóng và an toàn để hỗ trợ giao dịch của bạn

Tiền nạp

Thời gian nạp tiền

Lên đến 10 phút

Phí nạp tiền

0%*

Thời gian nạp tiền

Lên đến 10 phút

Phí nạp tiền

0%*

Thời gian nạp tiền

2-7 ngày làm việc

Phí nạp tiền

Không có phí cho khoản tiền nạp trên 100 đô la

IMPS / UPI

Thời gian nạp tiền

Lập tức

Phí nạp tiền

0%*

Chuyển khoản ngân hàng trực tuyến / UPI

Thời gian nạp tiền

Lập tức

Phí nạp tiền

0%*

Chuyển khoản ngân hàng trực tuyến

Thời gian nạp tiền

Lập tức

Phí nạp tiền

0%*

Thông tin nạp tiền

Số tiền nạp tối đa khác nhau tùy thuộc vào đơn vị cổng thanh toán.

QRIS / OVO / DANA / ShopeePay

Thời gian nạp tiền

Lập tức

Phí nạp tiền

0%*

Thông tin nạp tiền

Số tiền nạp tối đa khác nhau tùy thuộc vào đơn vị cổng thanh toán.

Chuyển khoản ngân hàng trực tuyến

Thời gian nạp tiền

Lập tức

Phí nạp tiền

0%*

Chuyển khoản ngân hàng trực tuyến

Thời gian nạp tiền

Lập tức

Phí nạp tiền

0%*

GCash / GrabPay / PayMaya

Thời gian nạp tiền

Lập tức

Phí nạp tiền

0%*

Chuyển khoản ngân hàng trực tuyến

Thời gian nạp tiền

Lập tức

Phí nạp tiền

0%*

Chuyển khoản ngân hàng trực tuyến (QR)

Thời gian nạp tiền

Lập tức

Phí nạp tiền

0%*

Chuyển khoản ngân hàng trực tuyến

Thời gian nạp tiền

Lập tức

Phí nạp tiền

0%*

Thông tin nạp tiền

Số tiền nạp tối đa khác nhau tùy thuộc vào đơn vị cổng thanh toán.

ZaloPay / MoMoPay

Thời gian nạp tiền

Lập tức

Phí nạp tiền

0%*

Thông tin nạp tiền

Số tiền nạp tối đa khác nhau tùy thuộc vào đơn vị cổng thanh toán.

Chuyển khoản ngân hàng trực tuyến

Thời gian nạp tiền

Lập tức

Phí nạp tiền

0%*

Thông tin nạp tiền

Số tiền nạp tối đa khác nhau tùy thuộc vào đơn vị cổng thanh toán.

Chuyển khoản ngân hàng trực tuyến / FPX

Thời gian nạp tiền

Lập tức

Phí nạp tiền

0%*

Thông tin nạp tiền

Số tiền nạp tối đa khác nhau tùy thuộc vào đơn vị cổng thanh toán.

Thanh toán tiền qua di động (MPesa)

Thời gian nạp tiền

Lập tức

Phí nạp tiền

0%*

Thông tin nạp tiền

Số tiền nạp tối đa khác nhau tùy thuộc vào nhà cung cấp mạng

Thanh toán tiền qua di động (MTN)

Thời gian nạp tiền

Lập tức

Phí nạp tiền

0%*

Thông tin nạp tiền

Số tiền nạp tối đa khác nhau tùy thuộc vào nhà cung cấp mạng

Thanh toán tiền qua di động (Tigo Pesa / Airtel Money / Vodacom M-Pesa)

Thời gian nạp tiền

Lập tức

Phí nạp tiền

0%*

Thông tin nạp tiền

Số tiền nạp tối đa khác nhau tùy thuộc vào nhà cung cấp mạng

Thanh toán tiền qua di động (MTN / Airtel Money)

Thời gian nạp tiền

Lập tức

Phí nạp tiền

0%*

Thông tin nạp tiền

Số tiền nạp tối đa khác nhau tùy thuộc vào nhà cung cấp mạng

Chuyển khoản ngân hàng trực tuyến trực tiếp

Thời gian nạp tiền

Lập tức

Phí nạp tiền

0%*

Mã QR

Thời gian nạp tiền

Lập tức

Phí nạp tiền

0%*

QRIS

Thời gian nạp tiền

Lập tức

Phí nạp tiền

0%*

FPX

Thời gian nạp tiền

Lập tức

Phí nạp tiền

0%*

MoMoPay

Thời gian nạp tiền

Lập tức

Phí nạp tiền

0%*

ZaloPay

Thời gian nạp tiền

Lập tức

Phí nạp tiền

0%*

OVO

Thời gian nạp tiền

Lập tức

Phí nạp tiền

0%*

Dana

Thời gian nạp tiền

Lập tức

Phí nạp tiền

0%*

ShopeePay

Thời gian nạp tiền

Lập tức

Phí nạp tiền

0%*

GrabPay

Thời gian nạp tiền

Lập tức

Phí nạp tiền

0%*

NQR

Thời gian nạp tiền

Lập tức

Phí nạp tiền

0%*

PayMaya

Thời gian nạp tiền

Lập tức

Phí nạp tiền

0%*

NGN ngân hàng địa phương

Thời gian nạp tiền

Lập tức

Phí nạp tiền

0%*

Chuyển khoản ngân hàng trực tuyến trực tiếp

Thời gian nạp tiền

Lập tức

Phí nạp tiền

0%*

Chuyển khoản ngân hàng địa phương

Thời gian nạp tiền

Lập tức

Phí nạp tiền

0%*

Thanh toán tiền điện tử

Thời gian nạp tiền

Lập tức

Phí nạp tiền

0%*

Thông tin nạp tiền

Các loại tiền tệ có sẵn: BTC, ETH, LTC, BCH, XRP, ADA, DASH, PAX, ZCASH, TUSD, USDC, USDT-ERC20, USDT-TRC20

Binance Pay

Thời gian nạp tiền

Lập tức

Phí nạp tiền

0%*

Thông tin nạp tiền

Các loại tiền tệ có sẵn: BTC, ETH, LTC, BCH, XRP, ADA, DASH, PAX, ZCASH, TUSD, USDC, USDT-ERC20, USDT-TRC20

Rút tiền

Thời gian rút tiền

Từ 2-7 ngày làm việc, tùy thuộc vào ngân hàng đại lý của bạn.

Phí rút tiền

0%**

Thời gian rút tiền

Từ 2-7 ngày làm việc, tùy thuộc vào ngân hàng đại lý của bạn.

Phí rút tiền

0%**

Thời gian rút tiền

Từ 2-7 ngày làm việc, tùy thuộc vào ngân hàng đại lý của bạn.

Phí rút tiền

0%*

IMPS / UPI

Thời gian rút tiền

1-3 ngày làm việc

Phí rút tiền

0%*

Chuyển khoản ngân hàng trực tuyến / UPI

Thời gian rút tiền

Lập tức

Phí rút tiền

0%*

Chuyển khoản ngân hàng trực tuyến

Thời gian rút tiền

1-3 ngày làm việc

Phí rút tiền

0%*

QRIS / OVO / DANA / ShopeePay

Thời gian rút tiền

Lập tức

Phí rút tiền

0%*

Chuyển khoản ngân hàng trực tuyến

Thời gian rút tiền

1-3 ngày làm việc

Phí rút tiền

0%*

Chuyển khoản ngân hàng trực tuyến

Thời gian rút tiền

1-3 ngày làm việc

Phí rút tiền

0%*

GCash / GrabPay / PayMaya

Thời gian rút tiền

Lập tức

Phí rút tiền

0%*

Chuyển khoản ngân hàng trực tuyến

Thời gian rút tiền

1-3 ngày làm việc

Phí rút tiền

0%*

Chuyển khoản ngân hàng trực tuyến (QR)

Thời gian rút tiền

1-3 ngày làm việc

Phí rút tiền

0%*

Chuyển khoản ngân hàng trực tuyến

Thời gian rút tiền

1-3 ngày làm việc

Phí rút tiền

0%*

ZaloPay / MoMoPay

Thời gian rút tiền

Lập tức

Phí rút tiền

0%*

Chuyển khoản ngân hàng trực tuyến

Thời gian rút tiền

1-3 ngày làm việc

Phí rút tiền

0%*

Chuyển khoản ngân hàng trực tuyến / FPX

Thời gian rút tiền

Lập tức

Phí rút tiền

0%*

Thanh toán tiền qua di động (MPesa)

Thời gian rút tiền

Lập tức

Phí rút tiền

0%*

Thanh toán tiền qua di động (MTN)

Thời gian rút tiền

Lập tức

Phí rút tiền

0%*

Thanh toán tiền qua di động (Tigo Pesa / Airtel Money / Vodacom M-Pesa)

Thời gian rút tiền

Lập tức

Phí rút tiền

0%*

Thanh toán tiền qua di động (MTN / Airtel Money)

Thời gian rút tiền

Lập tức

Phí rút tiền

0%*

Chuyển khoản ngân hàng trực tuyến trực tiếp

Thời gian rút tiền

1-3 ngày làm việc

Phí rút tiền

0%*

Mã QR

Thời gian rút tiền

1-3 ngày làm việc

Phí rút tiền

0%*

QRIS

Thời gian rút tiền

1-3 ngày làm việc

Phí rút tiền

0%*

FPX

Thời gian rút tiền

1-3 ngày làm việc

Phí rút tiền

0%*

MoMoPay

Thời gian rút tiền

1-3 ngày làm việc

Phí rút tiền

0%*

ZaloPay

Thời gian rút tiền

1-3 ngày làm việc

Phí rút tiền

0%*

OVO

Thời gian rút tiền

1-3 ngày làm việc

Phí rút tiền

0%*

Dana

Thời gian rút tiền

1-3 ngày làm việc

Phí rút tiền

0%*

ShopeePay

Thời gian rút tiền

1-3 ngày làm việc

Phí rút tiền

0%*

GrabPay

Thời gian rút tiền

1-3 ngày làm việc

Phí rút tiền

0%*

NQR

Thời gian rút tiền

1-3 ngày làm việc

Phí rút tiền

0%*

PayMaya

Thời gian rút tiền

1-3 ngày làm việc

Phí rút tiền

0%*

NGN ngân hàng địa phương

Thời gian rút tiền

1-3 ngày làm việc

Phí rút tiền

0%*

Chuyển khoản ngân hàng trực tuyến trực tiếp

Thời gian rút tiền

1-3 ngày làm việc

Phí rút tiền

0%*

Chuyển khoản ngân hàng địa phương

Thời gian rút tiền

1-3 ngày làm việc

Phí rút tiền

0%*

Thanh toán tiền điện tử

Thời gian rút tiền

Lên đến 24 giờ

Phí rút tiền

0%*

Thông tin rút tiền

Các loại tiền tệ có sẵn: BTC, ETH, LTC, BCH, XRP, ADA, DASH, PAX, ZCASH, TUSD, USDC, USDT-ERC20, USDT-TRC20

Binance Pay

Thời gian rút tiền

Lập tức

Phí rút tiền

0%*

Thông tin rút tiền

Các loại tiền tệ có sẵn: BTC, ETH, LTC, BCH, XRP, ADA, DASH, PAX, ZCASH, TUSD, USDC, USDT-ERC20, USDT-TRC20

* Phí nạp và rút tiền: XLibre chi trả tất cả các chi phí cho các đơn vị xử lý thanh toán.

** Đối với thẻ ghi nợ, chúng tôi không thể xử lý số tiền rút vượt quá số tiền nạp ban đầu hoặc tổng của tất cả các khoản tiền nạp. Trong trường hợp số tiền rút lớn hơn số tiền nạp ban đầu của bạn, bạn sẽ có quyền rút tiền qua chuyển khoản ngân hàng. Nếu bạn cần hỗ trợ thêm, vui lòng liên hệ với support@exalibre.com.

XLibre cam kết cung cấp một quy trình đơn giản và an toàn cho tất cả các nhu cầu nạp và rút tiền của bạn. Xin lưu ý rằng mặc dù XLibre không thu phí nạp tiền nhưng việc rút tiền có thể phải chịu phí từ các nhà cung cấp dịch vụ thanh toán hoặc ngân hàng. Thời gian giao dịch có thể thay đổi tùy theo phương thức được sử dụng và thời gian xử lý của các tổ chức tài chính. XLibre tuân thủ các quy định tài chính nghiêm ngặt để đảm bảo an toàn cho các giao dịch của bạn. Điều quan trọng là đảm bảo rằng tất cả các khoản tiền nạp và rút được thực hiện theo các điều khoản cấp vốn của chúng tôi và tuân thủ các quy định chống rửa tiền. Luôn xác nhận các điều khoản và điều kiện và để có được sự minh bạch hoàn toàn, hãy tham khảo các chính sách nạp rút chi tiết của chúng tôi hoặc liên hệ với nhóm hỗ trợ của chúng tôi để được hỗ trợ.

Để biết thêm thông tin, vui lòng xem tài liệu Điều kiện rút tiền chúng tôi.