An toàn cho quỹ

Đảm bảo tương lai của bạn, Bảo vệ mong muốn của bạn

Đảm bảo trong mọi giao dịch

XLibre đặt sự an toàn cho quỹ tiền của bạn lên hàng đầu, đưa ra nhiều chiến lược bảo vệ để giúp bạn yên tâm khi giao dịch.

Tuân thủ quy định nghiêm ngặt

XLibre kiên định với cam kết tuân thủ các quy định tài chính quốc tế, đảm bảo môi trường giao dịch an toàn. Việc chúng tôi tuân thủ nghiêm ngặt các tiêu chuẩn pháp lý sẽ bảo vệ lợi ích của bạn, cung cấp nền tảng ổn định cho khát vọng giao dịch của bạn.

Công nghệ bảo vệ tiên tiến

Chúng tôi sử dụng các công nghệ an ninh mạng mới nhất để bảo vệ tài sản và thông tin cá nhân của bạn. Từ giao thức mã hóa đến kiến trúc máy chủ an toàn, các biện pháp bảo mật chủ động của XLibre giúp bạn an toàn trước các mối đe dọa, đảm bảo bạn yên tâm trong mọi giao dịch.

Tài khoản tách biệt

Tiền của bạn được giữ trong các tài khoản tách biệt, tách biệt với vốn hoạt động của công ty chúng tôi. Sự khác biệt này không chỉ đáp ứng các yêu cầu quy định mà còn cung cấp một lớp bảo mật bổ sung, đảm bảo rằng các khoản đầu tư của bạn có thể truy cập được và được bảo vệ trong mọi trường hợp.